شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 156 هزار و 22 نفر رسید

MSYD