شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 152 هزار و 364 نفر رسید

MSYD