شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 151 هزار و 417 نفر رسید

MSYD