شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 268 هزار و 435 نفر رسید

MSYD