تعداد بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 275 هزار و 630 نفر رسید

MSYD