شمار بهبودیافتگان کووید-19 در ترکیه به 48 هزار و 886 نفر رسید

MSYD