وزیر بهداشت ترکیه: اگر تدابیر را رعایت کنیم به زودی آمار مبتلایان به کمتر از 1000 نفر در روز خواهد رسید

MSYD