وزارت بهداشت ترکیه: 13 هزار و 430 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD