وزارت بهداشت ترکیه: 11 هزار و 976 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD