اردوغان: ممنوعیت تردد بین استان‌ها از اول ژوئن برداشته می‌شود

MSYD