شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 122 هزار و 793 نفر رسید

MSYD