شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 211 هزار و 561 نفر رسید

MSYD