شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 129 هزار و 921 نفر رسید

MSYD