آمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 110 هزار نفر رسید

MSYD