وزارت بهداشت ترکیه: 21 هزار و 737 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD