وزارت بهداشت ترکیه: 18 هزار و 491 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD