وزارت بهداشت ترکیه: شمار قربانیان کرونا به 2992 نفر رسید

MSYD