وزارت بهداشت ترکیه: شمار بهبودیافتگان کرونا به 5674 نفر رسید

MSYD