وزارت بهداشت ترکیه: 63 هزار و 151 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD