اطلاعات عمومی

3 سپتامبر 2020

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به مرز 247 هزار نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار آخرین آمار مربوط به وضعیت شیوع ویروس کووید-19 در کشور اعلام کرد: با بهبودی 947 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته، شمار بهبودیافتگان در کشور به 246 هزار و 876 نفر رسید.
29 جولای 2020

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 211 هزار و 561 نفر رسید

6 می 2020

وزیر بهداشت ترکیه: دوره جدید، “زندگی اجتماعی کنترل شده” است

28 آوریل 2020

اردوغان: روزهای خوب در راه است

28 آوریل 2020

بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی و یونیسف -جهت حفظ خدمات ایمن سازی روزمره در طول همه گیری کووید19 خدمات واکسین حیاتی است

27 آوریل 2020

اردوغان: از دوره دشوار پاندمی کرونا رو سفید بیرون آمدیم

27 آوریل 2020

وزیر بهداشت ترکیه: امروز بیشترین تعداد بیماران بهبود یافته را داشتیم

26 آوریل 2020

وزارت بهداشت ترکیه: بیش از 29 هزار بیمار کرونایی بهبود یافتند

25 آوریل 2020

وزارت بهداشت ترکیه: بیش از 25 هزار بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD