وزیر خارجه از جان باختن 98 شهروند ترک مقیم خارج از کشور در اثر ابتلا به کرونا خبر داد

MSYD