وزارت بهداشت ترکیه: 2965 بیمار مبتلا به کووید-19 بهبود یافتند

MSYD