وزارت بهداشت ترکیه: شمار بهبودیافتگان کرونا به 3446 نفر رسید

MSYD