شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 221 هزار و 574 نفر رسید

MSYD