شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 290 هزار و 352 نفر رسید

MSYD