وزارت بهداشت ترکیه: مجموع بهبودیافتگان کووید-19 به 135 هزار و 322 تن رسید

MSYD