شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 144 هزار و 598 نفر افزایش یافت

MSYD