وزیر بهداشت ترکیه: با فوت 76 بیمار دیگر شمار قربانیان کرونا به 725 نفر افزایش یافته است

MSYD