ترکیه تردد افراد بالای 65 سال را به دلیل کرونا محدود کرد

MSYD