دست‌کم 138 هزار نفر در ترکیه کرونا را شکست دادند

MSYD