وزارت بهداشت ترکیه: 14 هزار و 918 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD