وزارت بهداشت ترکیه: 111 هزار و 577 بیمار کرونایی بهبود یافتند

MSYD